דוגמה יפה על חשיבות הכרת הריאליה לשם הבנת המקורות – הרב שמואל אריאל

הנה מה שרשם לי הרב שמואל אריאל, ודברי פי חכם חן:
הערה – דוגמה יפה מאד על חשיבות הכרת הריאליה לשם הבנת המקורות:

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ראש השנה פרק ב הלכה א

ר' אימי מל על פי נשים דאמרן שמשא הוות על סוסיתה. 

לכאורה אינו מובן. ועיין במפרשים (שם ובמקבילה בירושלמי יומא פ"ג הל' א), שפרשו שהמעשה אירע בעיר סוסיתה, אבל לא מובן מדוע הוזכר שם העיר באופן זה (היה צריך לומר "על אתרא"), וגם מאי קמ"ל – עיין במפרשים שיש שהסבירו שהחידוש הוא שמל על פי עדות הנשים, אבל הרי פשיטא שנשים כשרות לעדות איסורים.
אבל על פי הכרת המציאות מובן היטב: ר' אמי גר בטבריה (עיין למשל ברכות ח' א, שם ס"ב א), ושם השמש נסתרת מן העין הרבה קודם השקיעה. אבל הנשים אמרו שראו את השמש על סוסיתה – סוסיתה נמצאת על הר, בצד המזרחי של הכנרת. דהיינו שבטבריה כבר נעלמה החמה אבל הנשים שעסקו בלידה ראו שההר של סוסיתה עדיין מואר בשמש, ומכאן שטרם שקעה החמה, והתינוק נולד ביום ולא בלילה, ועל פי זה קבעו את המילה.

 

הרצאת מבוא לעריכה מקצועית של ספרים תורניים

במסגרת המכון להכשרה מקצועית 'לומדה', הועבר קורס לבני תורה תלמידי חכמים לעריכה מקצועית של ספרים תורניים. לקול הקורא לקורס, ראה כאן: להלן המודעה לכנס היסוד של הקורס.

לסדרת השיעורים של אליהו סלוביציק, קדם הרצאת מבוא לעריכת ספרים תורניים בתאריך כז בתשרי תשע"ב

והרי היא לפניכם מחולקת לחמשה חלקים: ראשון; שני; שלישי; רביעי; חמישי

 

ההרצאות במלואן – יום העיון לגבולות ארץ ישראל – שנת השמיטה תשע"ה

יום העיון לגבולות ארץ ישראל התקיים בזכות ובשיתוף עם מגזין 'קולמוס' היוצא לאור על ידי עיתון 'משפחה'  סיקור עיוני רחב על יום העיון יופיע בקולמוס הקרוב (שבת מברכים, אדר)

להלן ההרצאות במלואן, כפי סדר הרצאתם ביום העיון

תודה מיוחדת להרב זמיר כהן בעל ערוץ הידברות להפצת היהדות על ההסרטה, העריכה והעמדה לרשות הרבים

מושב א – סוגיות בגבולות ארץ ישראל

הרב זלמן קורן שליט"א (בעל מחבר ספר חצרות בית ה' ועוד)

יסודות מחלוקת רש"י והגר"א במיקום הממלכות שבגבול הדרום

הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין שליט"א (ת"ח והיסטוריון תורני)

איך ניגש איש תורני לבירור מציאות?

הרב שמואל אריאל שליט"א (ר"מ בישיבת עתניאל)

גבולות ההבטחה, לעומת גבולות פרשת מסעי

הרב בנימין קרלנשטין שליט"א (מח"ס 'ים ודרום ירשה')

כיבוש עולי בבל ומבט על עבר הירדן

*  *  *

מושב ב – הרשימה העתיקה מעמק בית שאן (כתובת רחוב)

דר' חגי משגב שליט"א, חוקר כתובות עתיקות

כתובת רחוב – חדשות בעתיקות

הרב יהודה לנדי שליט"א (מח"ס 'שלש ארצות לשביעית')

הבנות חדשות בירושלמי על פי כתובת רחוב (מצורף המאמר שפרסם הרב לנדי במוריה)

*  *  *

מושב ג – הגבול הדרומי של ארץ ישראל

הרב שמעון מן שליט"א (במ"ס 'מנחת ערבה')

הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30° אינו גבול א"י

הרב בנימין זאב שווארץ שליט"א (במ"ס 'עמק הערבה')

הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30° הוא גבול א"י

הרב שמעון מן שליט"א מענה וסיכום אישי 

*  *  *

דברי סיום

הרב אליהו סולוביציק (אגודת מטמוני ארץ)

הריאלייה של גבולות הארץ, ככלי להעצמה חינוכית (מצורף דפי ההכנה להרצאה)

מצפה כוכבים ברמת המצודה בירושלים

חבר אגודת מטמוני ארץ מדריך כבר כמה שנים לומדי תורה מבוגרים ונוער לתצפיות של גרמי השמים ברמות 06 בירושלים.

הנה המודעה שפרסם לא מכבר:

בס"ד

ירח למועדים

האגודה התורנית לאסטרונומיה

 

ערב לימוד ותצפית אל גרמי שמים

 בעזהי"ת אנו יוצאים עם תכנית לימודי ערב לתלמידים להכרת גרמי השמים הנצרכים להבנת סוגיות של קידוש החודש, בצירוף תצפית בשעות הלילה במצודת רמות שבצפון ירושלים.

 זה לא בשמים

מהו חודש ומהו שנה? מהו מולד הלבנה, מה ההבדל בין כוכבי לכת לכוכבי שבת? איך קורה ליקוי חמה, וליקוי ירח, ואיך אפשר לדעת את זה מראש? מה זה 'מטוארים' שנופלים מהשמים? מה עשה רבן גמליאל בביתו? מה זה גלגל המזלות?

 זה מעניין? זה מגרה לגלות את התשובות לשאלות הללו? זה לא בשמים. בשיעור של כשעתיים, יחד עם יציאה למצפה בגרמי השמים, תוכל לקבל תמונה כוללת על מערך השמים והבנה מפורטת לשאלות הנ"ל.

 זה במנהלת רמות

השיעור מתקיים במשרדי מנהלת רמות, הממוקמים סמוך למצודת רמות, (הגבעה הגבוהה הצמודה לרמות 06) לשם יוצאים לתצפיות בסוף השיעור, בליווי משקפות והסברים על מה שלמדו בשיעור.

מוסר השיעור הוא הרב ר' אברהם טרכנטגוט, מחבר הספר 'ירח למועדים'. השיעור מועבר בצורה מהנה וחווייתית בליווי מצגת ואמצעי המחשה רבים ומגוונים, כך שמי שרוצה, מבין ונהנה.

השיעור ניתן ברמות שונות ומותאם לבחורי ישיבה, לילדי תשב"ר בכיתות הגבוהות, ומומלץ בעיקר ללומדים מסכות ראש השנה, במשנה או בגמרא.

על זמני השיעורים ניתן לפנות לר' אברהם טרכטנגוט בטלפון: 0527-652935

תודות למינהל קהילתי חרדי לב רמות, ולאגף ח"ן חרדי בעיריית ירושלים על הסיוע והסבסוד שהם נותנים לשיעורים. ורב תודות לרב קהילת "שערי תבונה" ברמות א הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א שהקדיש מזמנו לעבור על השיעורים ועל תמיכתו הרוחנית בהפצת השיעורים.

 

 

הגעה למקום: הקווים המגיעים לרמות (מלבד 71,31), יש לרדת בתחנה הראשונה אחרי רמות ג'.

ניסיון לשמירת רגמים ברמת שלמה מתקופת המלוכה

מצורף בזה חוו"ד של הארכיאולוג דר' גבי ברקאי בנוגע לרגמים ברמת שלמה בתוואי כביש 21

יש לציין שברשות העתיקות דחו את טענות ברקאי, וסללו את הכביש תוך כדי הריסת הרגמים

חוות הדעת של דר גבי ברקאי

יצירת קשר

ניתן ליצור קשר כלהלן:

  • יושב ראש האגודה: הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ: רחוב שיזף 5 ערד. טלפון 0548496207. דוא"ל: [email protected],com.

    יושב ראש האגודה: הרב אליהו סולוביצ'יק: רחוב לופיאן 9 ירושלים 97422. טלפון: 052-3370575 – פקס: 153-2-5862848 – דוא"ל: [email protected]

  • חבר האגודה: הרב יהודה לנדי, טלפון: 054-4743142 דוא"ל: [email protected]
  • חבר האגודה: הרב יצחק רוזנבלום, טלפון: 052-7632205 דוא"ל: [email protected]
  • Rabbi Myran M Ausch – 8 Deofe Road London N16 0EF ENGLAND  44 (20) 7241-1144[email protected]

* * *

לסיוע לעמותה לקדם את מטרותיה:

  • שליחת המחאה לכתובת העמותה: "מטמוני ארץ" רחוב לופיאן 9 ירושלים 97422

הרצאות יום העיון לתורה וארכאולוגיה מתאריך כא באב תשע"א

פתיח מאת הרב יצחק רוזנבלום – עורך כתה"ע האלקטרוני דאצ'ה

דברי פתיחה על הקשר בין תורה לארכאולוגיה מאת הרה"ג רבי שאול שמעון דויטש שליט"א כ"ק האדמו"ר מליאוזנה, בעל "מוזיאון תורת חיים" ברוקלין ארה"ב

מושב א – היסטוריה וארכאולוגיה ככלי הבנה לדברי חז"ל

הרצאתו של רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א רבה של שכונת עזרת תורה בירושלים על ארכאולוגיה בתורה

הרצאתו של רבי זלמן מנחם קורן שליט"א (בעמח"ס 'בחצרות בית השם' ועוד) על הסתמכות הלכתית על ידע מתחום הגיאוגרפיה והארכיאולוגיה

הרצאתו של הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין שליט"א על מקורות הידע של הפוסק – המקורות ההלכתיים והמציאות

הרצאתו של הרב אברהם קוסמן שליט"א (רב ומומחה להיסטוריה וארכיאולוגיה חזלי"ת) על היסטוריה וארכיאולוגיה – צורך גבוה

הרצאתו של הרב יהודה לנדי שליט"א (חוקר, סופר ומורה דרך) ארכיאולוגיה ככלי עזר ללימוד התנ"ך

מושב ב – הריאליה וארכיאולוגיה – להעצמת החינוך התורני

הרצאתו של הרב אברהם קיזר שליט"א (ראש המרכז לחינוך והוראה, ביתר עילית) הריאליה – כלי חינוך רב עוצמתי בידי המלמד

הרצאתו של מר שמוליק מיזליש הי"ו (מפקח במנהל חברה ונוער מחוז ירושלים) איך הופכים סיור לאטרקציה לימודית?

הרצאתו של הרב אליהו סולוביצ'יק שליט"א (יו"ר אגודת 'מטמוני ארץ') היסטוריה וריאליה כמנוף למוטיבציה לימודית

מושב ג – גיאוגרפיה וארכיאולוגיה – רקחות וטבחות לתורה ולתעודה

הרצאתו של ד"ר יצחק מייטליס הי"ו (בעמח"ס 'לחפור את התנ"ך') אשנב לדרכי העבודה הארכיאולוגית

דברי נעילה על היסטוריה ואקטואליה: מאת ההיסטוריון התורני הנודע, הרה"ג רבי דב ברל וויין שליט"א

פאנל על ארכיאולוגיה חרדית

משתתפים: פרופ' בנימין זאב קידר (יו"ר מועצת רשות העתיקות וסגן נשיא האקדמיה הלאומית למדעים), הרב גבי כהן (מנהל מרכזים פדגוגיים במעיין החינוך התורני), הרב חזקיהו יוסף רוטשטיין (חוקר תורני ומורה דרך), הרב יהודה קסטלניץ (מפקח חינוכי בת"ת סלונים, ומפקח במשרד החינוך), דר' יובל ברוך (ארכיאולוג מחוז ירושלים).

 

 

 

סקירת יום העיון לגבולות ארץ ישראל

הצלחה מרשימה ליום העיון התורני-מדעי של 'קולמוס' בנושא גבולות הארץ

"וזה גבול הארץ"

כתב:  מנחם טייטלבאום (פורסם בעיתון משפחה)

בסיומם של ימי החנוכה התקיים באולמי תמיר שבירושלים יום עיון ראשון מסוגו, אשר עסק בבירור סוגיית גבולות הארץ ההלכתיים, בהשתתפות תלמידי חכמים, אנשי הלכה ואנשי מדע.

יום העיון נהגה והופק על ידי מערכת 'קולמוס – מוסף לתורה ודעת' של עיתון משפחה, בשיתוף פעולה עם אגודת מטמוני ארץ, אשר על שמה רשומות פעולות רבות בתחום חיבור לימוד התורה ופסיקת ההלכה עם חקר הריאליה, ההיסטוריה והארכיאולוגיה.

מרנין לב היה המראה כאשר האולם התמלא מפה לפה בבני תורה צמאי ידע, מכל גווני הקשת התורנית, בני הישוב הישן לבושי קפטן עם תלמידי חכמים מן המגזר הלאומי, בני תשחורת ליטאיים ואברכי משי חסידיים, יחד שבטי ישראל. גם מקומן של הנשים לא נפקד, וקבוצת נשים חכמניות מילאה את עזרת הנשים אשר הוכנה לכך.

הרב יצחק ברוך רוזנבלום שליט"א – עורך קולמוס – נשא דברי פתיחה בהם תיאר בקצרה את פעולות אגודת מטמוני ארץ ואת מטרות יום העיון, וציין כי הרצאתו המתוכננת של הגאון רבי יוסף ליברמן התבטלה מאחר ונבצר מהרב להופיע, מסיבות בריאותיות.

המושב הראשון הוקדש לפרשיות התורה בהן מתוארים גבולות הארץ, בין בהבטחת ה' לאברהם ובין בגבולות שנאמרו למשה ערב כניסת ישראל לארץ.

ראשון הדוברים, רבי זלמן מנחם קורן שליט"א, פירש את המקראות העוסקים בגבול הדרומי על פי דרכיהם של רש"י והגאון מווילנא, כשאת דבריו מלווה מצגת מאירת עינים בהבנת הסוגיות, דבר דבור על אופנו. אחריו עלה לדבר הרב פרופסור שלמה זלמן הבלין שליט"א, אשר עסק בפן הכללי של הנושא, הסתייעות בחקר המציאות והעובדות כעזר ללימוד התורה והבנתה. את דבריו שזר הרב הבלין בסיפורים מרתקים ועובדות מאלפות שנכח בהם אצל גדולי הפוסקים.

רבי שמואל אריאל שליט"א, ר"מ בישיבת עתניאל ומחבר ספרי הלכה חשובים – היה הדובר הבא. הוא עבר בפרוטרוט על הגבולות המתוארים בפסוקי התורה, הציגן במצגת בהירה ומבהירה, עמד על הסתירות בין התיאורים השונים ועל ההתמודדויות השונות עימן, וכן על הנקודות שזיהויין נותר עמום וחסר ודאות. הרב אריאל הציע ליישב את הפרשיות השונות כמתיחסות לאתן הגבולות, והוכיח את דבריו במובאות רבות מחז"ל והראשונים.

הדובר הבא, הרב בנימין קרלנשטיין שליט"א, מחבר הספר 'ים ודרום ירשה', התמקד בדין עבר הירדן. תוך עיון בשמות המקומות המתוארים בחז"ל הציע את גבולות ארץ בני עמון, אשר לדבריו היוותה מובלעת בתוך ארצם של בני גד וראובן. לדברים השלכה הלכתית של ממש לשנת השמיטה, שכן אם אין לגוי קנין להפקיע מחובת שמיטה, ארצות בני גד ובני ראובן עודן מחויבות בשמיטה.

לאחר סיום המושב הראשון הוכרזה הפסקה בת עשר דקות, והנוכחים ניצלו אותה להיכרות והחלפת דעות בעניינים הנדונים, כמו גם להתרעננות ולהשבת הנפש בכיבוד הקל שהועמד לרשותם ביד נדיבה.

כתום ההפסקה שבו הכל למקומותיהם למושב השני, אשר הוקדש לממצא ארכיאולוגי מרתק, כתובת עתיקה בת אלף וחמש מאות שנה, אשר נמצאה ב"רחוב", ישוב יהודי לא הרחק מבית שאן. הכתובת כוללת פסקי הלכה בענין מצוות התלויות בארץ ואריכות בפרטי גבולות עולי בבל. תחילה דיבר דוקטור חגי משגב הי"ו מן האוניברסיטה העברית, אשר ריתק את הנוכחים בהציגו את הממצאים הארכיאולוגיים, חלקם נחשפו לפני כארבעים שנה וחלקם הוצגו בערב זה לראשונה. ד"ר משגב סקר את ההיבטים המחקריים של הכתובת, של בית הכנסת בו נמצאה, והציג ממצאים נוספים מן האתר, ביניהם כתובת המציגה שורה של תאריכים בהם נהגו תושבי המקום להתענות. מתוך הדברים עלה פרופיל של קהילה יהודית אשר ישבה בארץ לאחר חתימת התלמוד הירושלמי, ואנשיה עסקו בשינון ועריכת פסקי ההלכה שנמסרו לידם תוך הוספת הלכות שנתחדשו בבית מדרשם.

אחריו דיבר הרב יהודה לנדי שליט"א, מחבר הספר 'שלש ארצות לשביעית', והוא סקר את ההשלכות ההלכתיות הנובעות מנוסח הכתובת וממקום הימצאה, תוך שהוא מפגין את שליטתו בסוגיות אלו הן מצידן ההלכתי-תורני והן מצידן הגיאוגרפי וההיסטורי.

לרשות המשתתפים הועמדו גם ספרים הדורים בהם נאסף כל החומר הרב שכבר פורסם, במקורות תורניים ומקורות אקדמיים, אודות כתובת מעניינת זו ומשמעויותיה.

לאחר הפסקה קצרה התכנסו הכל למושב השלישי, שעסק במיקום הגבול הדרומי המתואר בתנ"ך, שאלה שלה השלכות אקטואליות ומעשיות בכל הנוגע לשנת השמיטה שאנו בעיצומה.

שני הדוברים ייצגו את שתי הדעות הבולטות בפולמוס סוער זה. הרב שמעון מן שליט"א, אברך תושב בית שמש, אשר ספרו עב הכרס 'מנחת ערבה' הוקדש לנושא, הציג את דעתו של ה'משנת יוסף' על פיה נוהגים בוועד הכשרות של העדה החרדית. לפי שיטה זו גבול דרום פונה מקצה יום המלח לכיוון מערב, ולכן יישובי הערבה הצפונית, הדרומיים יותר מגבול זה – נחשבים כחו"ל. כדי להתמודד עם כמויות החומר הרבות בזמן הקצר שנותר, חילק הרב מן לציבור חוברת בת 25 עמודים מלאים וגדושים, ובצוותא עם המאזינים סקר את הראיות לשיטה זו.

אחריו דיבר הרב בנימין זאב שווארץ שליט"א, איש חסידות תולדות אהרן, מחבר הספר 'עמק הערבה' ועוד קונטרסים, אשר הוכיח את השיטה כי הגבול יורד מים המלח דרומה לכיוון אילת. בתוך דבריו התייחס הרב שווארץ, טוען רבני במקצועו, לאופני ההוכחות השונים ולהבחנה אילו מהן הן ראיות מכריעות.

הציבור שלא נותר אדיש התערב בכל שלבי הדיון, כשהמשתתפים נושאים ונותנים בכל פרט כדרכה של תורה, מוכיחים ומפריכים, שוקלים וטרים, והדברים שמחים ומאירים.

הרב אליהו סולוביצ'יק שליט"א חתם את הכינוס בהצגת מטרותיה של אגודת 'מטמוני ארץ', השואפת להנגיש בפני ציבור בני התורה תחומי דעת תורניים, והרחיב את הדיבור על התועלת הרבה בהכרת מציאות והווי חייהם של חכמינו ז"ל, הן עיונית – להבנת סוגיות רבות בדברי חכמים, והן  חינוכית – כאשר היכרות זו המסייעת לחבר את התלמיד רגשית ללימודיו, ואף כי יזקין לא יסורו ממנו. בתוך הדברים גילה הרב סולוביצ'יק כי מתוכננים ימי עיון תורניים נוספים העוסקים בנקודות מפגש של ההלכה והמציאות, בנושאים שונים הנוגעים לכל צמתי החיים.

המשתתפים הרבים התפזרו תוך המטרת שבחים על הארגון המקצועי והמרשים, כשהם מציינים את התפעלותם מן הידע רב הערך שהוגש להם בערב זה, ובתקווה כי תהיה זו התחלה ברוכה לשיתופי פעולה רבים מעין זה.