סקירת יום העיון במגזין 'קולמוס' מבית העיתון 'משפחה'

כמשך לשיתוף הפעולה בין מטמוני ארץ לבין קולמוס,

הוקדש גילון קולמוס מיוחד לסיקור ותמצות ההרצאות שנתנו ביום העיון לגבולות ארץ ישראל.

את המגזין ערך הבלשן ואיש האשכולות הרב יעקב לויפר תחת שם העט שמואל לוינסון.

הרב לויפר למד את הסוגיה, שוחח עם המרצים והוציא מתחת ידו דבר נאה ומתוקן

הקבצים מסודרים לפי סדר המספרים 34-46.

34KOLMUS 35KOLMUS 36KOLMUS 37KOLMUS 38KOLMUS 39KOLMUS 40KOLMUS 41KOLMUS 42KOLMUS 43KOLMUS 44KOLMUS 45KOLMUS 46KOLMUS

דוגמה יפה על חשיבות הכרת הריאליה לשם הבנת המקורות – הרב שמואל אריאל

הנה מה שרשם לי הרב שמואל אריאל, ודברי פי חכם חן:
הערה – דוגמה יפה מאד על חשיבות הכרת הריאליה לשם הבנת המקורות:

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ראש השנה פרק ב הלכה א

ר' אימי מל על פי נשים דאמרן שמשא הוות על סוסיתה. 

לכאורה אינו מובן. ועיין במפרשים (שם ובמקבילה בירושלמי יומא פ"ג הל' א), שפרשו שהמעשה אירע בעיר סוסיתה, אבל לא מובן מדוע הוזכר שם העיר באופן זה (היה צריך לומר "על אתרא"), וגם מאי קמ"ל – עיין במפרשים שיש שהסבירו שהחידוש הוא שמל על פי עדות הנשים, אבל הרי פשיטא שנשים כשרות לעדות איסורים.
אבל על פי הכרת המציאות מובן היטב: ר' אמי גר בטבריה (עיין למשל ברכות ח' א, שם ס"ב א), ושם השמש נסתרת מן העין הרבה קודם השקיעה. אבל הנשים אמרו שראו את השמש על סוסיתה – סוסיתה נמצאת על הר, בצד המזרחי של הכנרת. דהיינו שבטבריה כבר נעלמה החמה אבל הנשים שעסקו בלידה ראו שההר של סוסיתה עדיין מואר בשמש, ומכאן שטרם שקעה החמה, והתינוק נולד ביום ולא בלילה, ועל פי זה קבעו את המילה.

 

הרצאת מבוא לעריכה מקצועית של ספרים תורניים

במסגרת המכון להכשרה מקצועית 'לומדה', הועבר קורס לבני תורה תלמידי חכמים לעריכה מקצועית של ספרים תורניים. לקול הקורא לקורס, ראה כאן: להלן המודעה לכנס היסוד של הקורס.

לסדרת השיעורים של אליהו סלוביציק, קדם הרצאת מבוא לעריכת ספרים תורניים בתאריך כז בתשרי תשע"ב

והרי היא לפניכם מחולקת לחמשה חלקים: ראשון; שני; שלישי; רביעי; חמישי

 

ההרצאות במלואן – יום העיון לגבולות ארץ ישראל – שנת השמיטה תשע"ה

יום העיון לגבולות ארץ ישראל התקיים בזכות ובשיתוף עם מגזין 'קולמוס' היוצא לאור על ידי עיתון 'משפחה'  סיקור עיוני רחב על יום העיון יופיע בקולמוס הקרוב (שבת מברכים, אדר)

להלן ההרצאות במלואן, כפי סדר הרצאתם ביום העיון

תודה מיוחדת להרב זמיר כהן בעל ערוץ הידברות להפצת היהדות על ההסרטה, העריכה והעמדה לרשות הרבים

מושב א – סוגיות בגבולות ארץ ישראל

הרב זלמן קורן שליט"א (בעל מחבר ספר חצרות בית ה' ועוד)

יסודות מחלוקת רש"י והגר"א במיקום הממלכות שבגבול הדרום

הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין שליט"א (ת"ח והיסטוריון תורני)

איך ניגש איש תורני לבירור מציאות?

הרב שמואל אריאל שליט"א (ר"מ בישיבת עתניאל)

גבולות ההבטחה, לעומת גבולות פרשת מסעי

הרב בנימין קרלנשטין שליט"א (מח"ס 'ים ודרום ירשה')

כיבוש עולי בבל ומבט על עבר הירדן

*  *  *

מושב ב – הרשימה העתיקה מעמק בית שאן (כתובת רחוב)

דר' חגי משגב שליט"א, חוקר כתובות עתיקות

כתובת רחוב – חדשות בעתיקות

הרב יהודה לנדי שליט"א (מח"ס 'שלש ארצות לשביעית')

הבנות חדשות בירושלמי על פי כתובת רחוב (מצורף המאמר שפרסם הרב לנדי במוריה)

*  *  *

מושב ג – הגבול הדרומי של ארץ ישראל

הרב שמעון מן שליט"א (במ"ס 'מנחת ערבה')

הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30° אינו גבול א"י

הרב בנימין זאב שווארץ שליט"א (במ"ס 'עמק הערבה')

הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30° הוא גבול א"י

הרב שמעון מן שליט"א מענה וסיכום אישי 

*  *  *

דברי סיום

הרב אליהו סולוביציק (אגודת מטמוני ארץ)

הריאלייה של גבולות הארץ, ככלי להעצמה חינוכית (מצורף דפי ההכנה להרצאה)

מצפה כוכבים ברמת המצודה בירושלים

חבר אגודת מטמוני ארץ מדריך כבר כמה שנים לומדי תורה מבוגרים ונוער לתצפיות של גרמי השמים ברמות 06 בירושלים.

הנה המודעה שפרסם לא מכבר:

בס"ד

ירח למועדים

האגודה התורנית לאסטרונומיה

 

ערב לימוד ותצפית אל גרמי שמים

 בעזהי"ת אנו יוצאים עם תכנית לימודי ערב לתלמידים להכרת גרמי השמים הנצרכים להבנת סוגיות של קידוש החודש, בצירוף תצפית בשעות הלילה במצודת רמות שבצפון ירושלים.

 זה לא בשמים

מהו חודש ומהו שנה? מהו מולד הלבנה, מה ההבדל בין כוכבי לכת לכוכבי שבת? איך קורה ליקוי חמה, וליקוי ירח, ואיך אפשר לדעת את זה מראש? מה זה 'מטוארים' שנופלים מהשמים? מה עשה רבן גמליאל בביתו? מה זה גלגל המזלות?

 זה מעניין? זה מגרה לגלות את התשובות לשאלות הללו? זה לא בשמים. בשיעור של כשעתיים, יחד עם יציאה למצפה בגרמי השמים, תוכל לקבל תמונה כוללת על מערך השמים והבנה מפורטת לשאלות הנ"ל.

 זה במנהלת רמות

השיעור מתקיים במשרדי מנהלת רמות, הממוקמים סמוך למצודת רמות, (הגבעה הגבוהה הצמודה לרמות 06) לשם יוצאים לתצפיות בסוף השיעור, בליווי משקפות והסברים על מה שלמדו בשיעור.

מוסר השיעור הוא הרב ר' אברהם טרכנטגוט, מחבר הספר 'ירח למועדים'. השיעור מועבר בצורה מהנה וחווייתית בליווי מצגת ואמצעי המחשה רבים ומגוונים, כך שמי שרוצה, מבין ונהנה.

השיעור ניתן ברמות שונות ומותאם לבחורי ישיבה, לילדי תשב"ר בכיתות הגבוהות, ומומלץ בעיקר ללומדים מסכות ראש השנה, במשנה או בגמרא.

על זמני השיעורים ניתן לפנות לר' אברהם טרכטנגוט בטלפון: 0527-652935

תודות למינהל קהילתי חרדי לב רמות, ולאגף ח"ן חרדי בעיריית ירושלים על הסיוע והסבסוד שהם נותנים לשיעורים. ורב תודות לרב קהילת "שערי תבונה" ברמות א הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א שהקדיש מזמנו לעבור על השיעורים ועל תמיכתו הרוחנית בהפצת השיעורים.

 

 

הגעה למקום: הקווים המגיעים לרמות (מלבד 71,31), יש לרדת בתחנה הראשונה אחרי רמות ג'.

ניסיון לשמירת רגמים ברמת שלמה מתקופת המלוכה

מצורף בזה חוו"ד של הארכיאולוג דר' גבי ברקאי בנוגע לרגמים ברמת שלמה בתוואי כביש 21

יש לציין שברשות העתיקות דחו את טענות ברקאי, וסללו את הכביש תוך כדי הריסת הרגמים

חוות הדעת של דר גבי ברקאי

יצירת קשר

ניתן ליצור קשר כלהלן:

  • יושב ראש האגודה: הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ: רחוב נקר 1/2 ערד. טלפון 0548496207. דוא"ל: [email protected]

    יושב ראש האגודה: הרב אליהו סולוביצ'יק: רחוב לופיאן 9 ירושלים 97422. טלפון: 052-3370575 – פקס: 153-2-5862848 – דוא"ל: [email protected]

  • חבר האגודה: הרב יהודה לנדי, טלפון: 054-4743142 דוא"ל: [email protected]
  • חבר האגודה: הרב יצחק רוזנבלום, טלפון: 052-7632205 דוא"ל: [email protected]
  • Rabbi Myran M Ausch – 8 Deofe Road London N16 0EF ENGLAND  44 (20) 7241-1144[email protected]

* * *

לסיוע לעמותה לקדם את מטרותיה:

  • שליחת המחאה לכתובת העמותה: "מטמוני ארץ" רחוב לופיאן 9 ירושלים 97422
  • שליחת המחאה לכתובת העמותה: "מטמוני ארץ" רחוב נקר 1/2 ערד.

הרצאות יום העיון לתורה וארכאולוגיה מתאריך כא באב תשע"א

פתיח מאת הרב יצחק רוזנבלום – עורך כתה"ע האלקטרוני דאצ'ה

דברי פתיחה על הקשר בין תורה לארכאולוגיה מאת הרה"ג רבי שאול שמעון דויטש שליט"א כ"ק האדמו"ר מליאוזנה, בעל "מוזיאון תורת חיים" ברוקלין ארה"ב

מושב א – היסטוריה וארכאולוגיה ככלי הבנה לדברי חז"ל

הרצאתו של רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א רבה של שכונת עזרת תורה בירושלים על ארכאולוגיה בתורה

הרצאתו של רבי זלמן מנחם קורן שליט"א (בעמח"ס 'בחצרות בית השם' ועוד) על הסתמכות הלכתית על ידע מתחום הגיאוגרפיה והארכיאולוגיה

הרצאתו של הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין שליט"א על מקורות הידע של הפוסק – המקורות ההלכתיים והמציאות

הרצאתו של הרב אברהם קוסמן שליט"א (רב ומומחה להיסטוריה וארכיאולוגיה חזלי"ת) על היסטוריה וארכיאולוגיה – צורך גבוה

הרצאתו של הרב יהודה לנדי שליט"א (חוקר, סופר ומורה דרך) ארכיאולוגיה ככלי עזר ללימוד התנ"ך

מושב ב – הריאליה וארכיאולוגיה – להעצמת החינוך התורני

הרצאתו של הרב אברהם קיזר שליט"א (ראש המרכז לחינוך והוראה, ביתר עילית) הריאליה – כלי חינוך רב עוצמתי בידי המלמד

הרצאתו של מר שמוליק מיזליש הי"ו (מפקח במנהל חברה ונוער מחוז ירושלים) איך הופכים סיור לאטרקציה לימודית?

הרצאתו של הרב אליהו סולוביצ'יק שליט"א (יו"ר אגודת 'מטמוני ארץ') היסטוריה וריאליה כמנוף למוטיבציה לימודית

מושב ג – גיאוגרפיה וארכיאולוגיה – רקחות וטבחות לתורה ולתעודה

הרצאתו של ד"ר יצחק מייטליס הי"ו (בעמח"ס 'לחפור את התנ"ך') אשנב לדרכי העבודה הארכיאולוגית

דברי נעילה על היסטוריה ואקטואליה: מאת ההיסטוריון התורני הנודע, הרה"ג רבי דב ברל וויין שליט"א

פאנל על ארכיאולוגיה חרדית

משתתפים: פרופ' בנימין זאב קידר (יו"ר מועצת רשות העתיקות וסגן נשיא האקדמיה הלאומית למדעים), הרב גבי כהן (מנהל מרכזים פדגוגיים במעיין החינוך התורני), הרב חזקיהו יוסף רוטשטיין (חוקר תורני ומורה דרך), הרב יהודה קסטלניץ (מפקח חינוכי בת"ת סלונים, ומפקח במשרד החינוך), דר' יובל ברוך (ארכיאולוג מחוז ירושלים).