ארכיון הקטגוריה: כללי

יום עיון-02

בעזרת ה' יתקיים בי' באב ה'תשע"ז 2 באוגוסט 2017 כינוס בארכאולוגיה לציבור החרדי והדתי, הכינוס כולל סיורים מרתקים בחפירות בירושלים, והרצאות שונות ומרתקות. מצורפת התוכניה. כולם מוזמנים. בברכה. מטמוני ארץ.

הרצאותיו של הגאון המומחה רבי יהודה לנדי, חבר אגדות מטמוני ארץ, על מגילת אסתר.

טוב מאוחר מלא כלום, הנה הודעה שהייתה אמורה להתפרסם לפני פורים.

יומא טבא לרבנן ולשוחרי תורה ומדע

עלו לאוויר הרצאותיו של הגאון המומחה רבי יהודה לנדי, חבר אגדות מטמוני ארץ, על מגילת אסתר.

מדובר בסדרה של ארבעה שיעורים בעברית ובאנגלית מלווים בשקופיות, על הרקע הגיאוגרפי, ארכיאולוגי והיסטורי של מגילת אסתר. טעמו וראו כי טוב

עברית:

http://www.kolhalashon.com/New/Shiurim.aspx?Lang=Hebrew&Path=Hebrew|HKnasim|VideoSpecial|R2510-1

אנגלית:

http://www.kolhalashon.com/New/Shiurim.aspx?Lang=English&Path=English|ETopical|R2510-1&English=True

"כמה גדולים מעשי חייא"  הלא הוא האי גברא רבא ורבי מאיר לוין שמו, יוזם, מקים ומחזיק את האתר "קול הלשון" שאלפי רבבות שיעורי תורה מופצים על ידה.

בהרצאות אלו פתח הרב לוין סדרה חדשה של שיעורים מפי מומחים בריאליה של תקופת חז"ל, להבנה טובה יותר של דברי חז"ל, להגדיל תורה ולהאדירה.

ניסיון לשמירת רגמים ברמת שלמה מתקופת המלוכה

מצורף בזה חוו"ד של הארכיאולוג דר' גבי ברקאי בנוגע לרגמים ברמת שלמה בתוואי כביש 21

יש לציין שברשות העתיקות דחו את טענות ברקאי, וסללו את הכביש תוך כדי הריסת הרגמים

חוות הדעת של דר גבי ברקאי

סקירת יום העיון לגבולות ארץ ישראל

הצלחה מרשימה ליום העיון התורני-מדעי של 'קולמוס' בנושא גבולות הארץ

"וזה גבול הארץ"

כתב:  מנחם טייטלבאום (פורסם בעיתון משפחה)

בסיומם של ימי החנוכה התקיים באולמי תמיר שבירושלים יום עיון ראשון מסוגו, אשר עסק בבירור סוגיית גבולות הארץ ההלכתיים, בהשתתפות תלמידי חכמים, אנשי הלכה ואנשי מדע.

יום העיון נהגה והופק על ידי מערכת 'קולמוס – מוסף לתורה ודעת' של עיתון משפחה, בשיתוף פעולה עם אגודת מטמוני ארץ, אשר על שמה רשומות פעולות רבות בתחום חיבור לימוד התורה ופסיקת ההלכה עם חקר הריאליה, ההיסטוריה והארכיאולוגיה.

מרנין לב היה המראה כאשר האולם התמלא מפה לפה בבני תורה צמאי ידע, מכל גווני הקשת התורנית, בני הישוב הישן לבושי קפטן עם תלמידי חכמים מן המגזר הלאומי, בני תשחורת ליטאיים ואברכי משי חסידיים, יחד שבטי ישראל. גם מקומן של הנשים לא נפקד, וקבוצת נשים חכמניות מילאה את עזרת הנשים אשר הוכנה לכך.

הרב יצחק ברוך רוזנבלום שליט"א – עורך קולמוס – נשא דברי פתיחה בהם תיאר בקצרה את פעולות אגודת מטמוני ארץ ואת מטרות יום העיון, וציין כי הרצאתו המתוכננת של הגאון רבי יוסף ליברמן התבטלה מאחר ונבצר מהרב להופיע, מסיבות בריאותיות.

המושב הראשון הוקדש לפרשיות התורה בהן מתוארים גבולות הארץ, בין בהבטחת ה' לאברהם ובין בגבולות שנאמרו למשה ערב כניסת ישראל לארץ.

ראשון הדוברים, רבי זלמן מנחם קורן שליט"א, פירש את המקראות העוסקים בגבול הדרומי על פי דרכיהם של רש"י והגאון מווילנא, כשאת דבריו מלווה מצגת מאירת עינים בהבנת הסוגיות, דבר דבור על אופנו. אחריו עלה לדבר הרב פרופסור שלמה זלמן הבלין שליט"א, אשר עסק בפן הכללי של הנושא, הסתייעות בחקר המציאות והעובדות כעזר ללימוד התורה והבנתה. את דבריו שזר הרב הבלין בסיפורים מרתקים ועובדות מאלפות שנכח בהם אצל גדולי הפוסקים.

רבי שמואל אריאל שליט"א, ר"מ בישיבת עתניאל ומחבר ספרי הלכה חשובים – היה הדובר הבא. הוא עבר בפרוטרוט על הגבולות המתוארים בפסוקי התורה, הציגן במצגת בהירה ומבהירה, עמד על הסתירות בין התיאורים השונים ועל ההתמודדויות השונות עימן, וכן על הנקודות שזיהויין נותר עמום וחסר ודאות. הרב אריאל הציע ליישב את הפרשיות השונות כמתיחסות לאתן הגבולות, והוכיח את דבריו במובאות רבות מחז"ל והראשונים.

הדובר הבא, הרב בנימין קרלנשטיין שליט"א, מחבר הספר 'ים ודרום ירשה', התמקד בדין עבר הירדן. תוך עיון בשמות המקומות המתוארים בחז"ל הציע את גבולות ארץ בני עמון, אשר לדבריו היוותה מובלעת בתוך ארצם של בני גד וראובן. לדברים השלכה הלכתית של ממש לשנת השמיטה, שכן אם אין לגוי קנין להפקיע מחובת שמיטה, ארצות בני גד ובני ראובן עודן מחויבות בשמיטה.

לאחר סיום המושב הראשון הוכרזה הפסקה בת עשר דקות, והנוכחים ניצלו אותה להיכרות והחלפת דעות בעניינים הנדונים, כמו גם להתרעננות ולהשבת הנפש בכיבוד הקל שהועמד לרשותם ביד נדיבה.

כתום ההפסקה שבו הכל למקומותיהם למושב השני, אשר הוקדש לממצא ארכיאולוגי מרתק, כתובת עתיקה בת אלף וחמש מאות שנה, אשר נמצאה ב"רחוב", ישוב יהודי לא הרחק מבית שאן. הכתובת כוללת פסקי הלכה בענין מצוות התלויות בארץ ואריכות בפרטי גבולות עולי בבל. תחילה דיבר דוקטור חגי משגב הי"ו מן האוניברסיטה העברית, אשר ריתק את הנוכחים בהציגו את הממצאים הארכיאולוגיים, חלקם נחשפו לפני כארבעים שנה וחלקם הוצגו בערב זה לראשונה. ד"ר משגב סקר את ההיבטים המחקריים של הכתובת, של בית הכנסת בו נמצאה, והציג ממצאים נוספים מן האתר, ביניהם כתובת המציגה שורה של תאריכים בהם נהגו תושבי המקום להתענות. מתוך הדברים עלה פרופיל של קהילה יהודית אשר ישבה בארץ לאחר חתימת התלמוד הירושלמי, ואנשיה עסקו בשינון ועריכת פסקי ההלכה שנמסרו לידם תוך הוספת הלכות שנתחדשו בבית מדרשם.

אחריו דיבר הרב יהודה לנדי שליט"א, מחבר הספר 'שלש ארצות לשביעית', והוא סקר את ההשלכות ההלכתיות הנובעות מנוסח הכתובת וממקום הימצאה, תוך שהוא מפגין את שליטתו בסוגיות אלו הן מצידן ההלכתי-תורני והן מצידן הגיאוגרפי וההיסטורי.

לרשות המשתתפים הועמדו גם ספרים הדורים בהם נאסף כל החומר הרב שכבר פורסם, במקורות תורניים ומקורות אקדמיים, אודות כתובת מעניינת זו ומשמעויותיה.

לאחר הפסקה קצרה התכנסו הכל למושב השלישי, שעסק במיקום הגבול הדרומי המתואר בתנ"ך, שאלה שלה השלכות אקטואליות ומעשיות בכל הנוגע לשנת השמיטה שאנו בעיצומה.

שני הדוברים ייצגו את שתי הדעות הבולטות בפולמוס סוער זה. הרב שמעון מן שליט"א, אברך תושב בית שמש, אשר ספרו עב הכרס 'מנחת ערבה' הוקדש לנושא, הציג את דעתו של ה'משנת יוסף' על פיה נוהגים בוועד הכשרות של העדה החרדית. לפי שיטה זו גבול דרום פונה מקצה יום המלח לכיוון מערב, ולכן יישובי הערבה הצפונית, הדרומיים יותר מגבול זה – נחשבים כחו"ל. כדי להתמודד עם כמויות החומר הרבות בזמן הקצר שנותר, חילק הרב מן לציבור חוברת בת 25 עמודים מלאים וגדושים, ובצוותא עם המאזינים סקר את הראיות לשיטה זו.

אחריו דיבר הרב בנימין זאב שווארץ שליט"א, איש חסידות תולדות אהרן, מחבר הספר 'עמק הערבה' ועוד קונטרסים, אשר הוכיח את השיטה כי הגבול יורד מים המלח דרומה לכיוון אילת. בתוך דבריו התייחס הרב שווארץ, טוען רבני במקצועו, לאופני ההוכחות השונים ולהבחנה אילו מהן הן ראיות מכריעות.

הציבור שלא נותר אדיש התערב בכל שלבי הדיון, כשהמשתתפים נושאים ונותנים בכל פרט כדרכה של תורה, מוכיחים ומפריכים, שוקלים וטרים, והדברים שמחים ומאירים.

הרב אליהו סולוביצ'יק שליט"א חתם את הכינוס בהצגת מטרותיה של אגודת 'מטמוני ארץ', השואפת להנגיש בפני ציבור בני התורה תחומי דעת תורניים, והרחיב את הדיבור על התועלת הרבה בהכרת מציאות והווי חייהם של חכמינו ז"ל, הן עיונית – להבנת סוגיות רבות בדברי חכמים, והן  חינוכית – כאשר היכרות זו המסייעת לחבר את התלמיד רגשית ללימודיו, ואף כי יזקין לא יסורו ממנו. בתוך הדברים גילה הרב סולוביצ'יק כי מתוכננים ימי עיון תורניים נוספים העוסקים בנקודות מפגש של ההלכה והמציאות, בנושאים שונים הנוגעים לכל צמתי החיים.

המשתתפים הרבים התפזרו תוך המטרת שבחים על הארגון המקצועי והמרשים, כשהם מציינים את התפעלותם מן הידע רב הערך שהוגש להם בערב זה, ובתקווה כי תהיה זו התחלה ברוכה לשיתופי פעולה רבים מעין זה.