ארכיון הקטגוריה: כולל כשרות המזון

כולל כשרות המזון

הנה טיוטה של תכנית לכולל כשרות שערך תלמיד חכם החפץ בעילום שמו

אב תשע"ג

החזון

הקמת כולל שיכשיר רבנים ואברכים במכלול התחומים המקצועיים הנושקים לסוגיות בכשרות המזון. בוגרי הכולל ישתלבו בצוות פיתוח ומעקב במערכת הכשרות, ובכך יתנו תפונה הלכתית ומקצועית לאיכות הכשרות בישראל.

חמירא סכנתא מאיסורא

הרבנים והאברכים יקבלו הכשרה מקיפה בתחום בריאות המזון, הכולל הכרת תווי תקן בינלאומיים, על מנת להטמיע את יסודות בריאות המזון בתוך מערכת הכשרות.

למערכת הכשרות יתווסף חותמת נוספת "כשר ומומלץ", שמשמעותו שהייצור של מוצר זה הוא על פי תקנים בינלאומיים. בדומה לתו תקן הידוע בעולם  Choices (בישראל: הבחירה הנבונה). אין ספק, שתוספת זו, ירחיב בהרבה את מעגל הצרכנים שידרשו את חותמת הכשרות.

קהל היעד:

קהל היעד הוא אברכים מוכשרים בעלי רקע אישי תורני גבוה, שבנוסף יעברו מבחן פסיכומטרי להתאמה. (את האנגלית יצטרכו לרכוש תוך זמן מסוים).

הלימוד התורני בכולל:

הלימוד בכולל יהיה מורכב, מלימוד עיוני בסוגיות התלמודיות הקשורות לכשרות המזון, בהלכה וגם באגדה. ייבחרו עשרות מאמרים מתוך מאות הקיימות, שעליהם ללמוד, ולהיבחן עליהם. על הלומדים להכין עבודה תורנית על נושא אקטואלי בתחום כשרות המזון.

לימודים כלליים:

ההכשרה בלימודים הכלליים ייעשה בצורה של השתלמות חיצונית, לא בשטח הכולל. ייבחרו אנשי אקדמיה מהמדרגה הראשונה, שיבנו curriculum שיכיל את כל הידע הנחוץ לאיש התורני להבין בתחומי הכשרות ובריאות המזון.

העסקה:

בוגרי הכולל ישולבו במערכת הכשרות. כאשר הבחירים והיצירתיים שבהם, ישתלבו במסגרת וועדה מייעצת, שתיבחן לעומק סוגיות בכשרות, ויביא אותם לפני חברי הבד"ץ או כל גוף רבני על מנת לפסוק הלכה למעשה.

הבוגרים אף יעסקו על ידי ועדי הכשרות, לשם כתיבת מאמרים, דיווח בעיתונים, הקמת מאגרי נתונים ברשת, שתכליתן להגביר את האימון של הציבור במערכת הכשרות ויעילותו של המערכת.

מימון:

בנוסף למימון מטעם ועד הכשרות, תתכן מימון של משרד התמ"ס, ואולי גם פילנתרופים. יש לבחון חסות של גופים בתחום המזון.

 להורדת המסמך ב PDF לחץ כולל כשרות