ארכיון הקטגוריה: יום העיון התורני לכלכה מודרנית

הרצאות יום העיון התורני למשפטי הממון בזמנינו עלו לאינטרנט כשהם ערוכים ומסודרים

 ניתן לצפות בהרצאות ביוטיוב לפי הלינקים שבהמשך
או באתר בינינו – שיעורי תורה לצפייה של משפחת קנול הנכבדה:
 http://beinenu.com/institutes/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%A5
בהמשך אפשר יהיה לצפות בסרטונים גם בקול הלשון, תבוא הודעה מיוחדת.

 מושב א: בנקאות יהודית לכתחילה

 דברי פתיחה, אליהו סולוביציק:

https://youtu.be/IfB8Qzz40J4

מכשולי הריבית בבנקים והדרכים להנצל מהם, הרב שמואל יוסף לוין:

https://youtu.be/hAnYfsKyqoE

 חדירה שלילית של תרבות הריבית בקרב אנשי התורה, הרב פנחס ווינד:
מודלרים בנקאיים לבנקאות יהודית לכתחילה: הרב אראל סגל הלוי:
סקירה תמציתית ומקיפה על הבנקאות האיסלאמית: דר' נחום שילה:
המהפכה הדיגיטלית המאיימת על הבנקים והמאפשרת תכנון בנקאות צודקת יותר: מר שאול פרל:
 

מושב ב: מדיניות כלכלית על פי התורה

 דברי פתיחה הרב יהושע פפר:
השקעות כשרות על פי התורה, הרב שלמה אישון:
בניית תקציב עירוני על פי התורה, הרב יצחק פינדרוס:
 
מדיניות כלכלית על פי התורה, הרב דר' יצחק ליפשיץ:
 

פנאל מקצועי על הגמ"חים בישראל

הרב אהרן דיסין, הרב מיכאל ניכלטר, ר' שלמה טיטלבוים: