ארכיון הקטגוריה: קשר והצטרפות

יצירת קשר

ניתן ליצור קשר כלהלן:

  • יושב ראש האגודה: הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ: רחוב נקר 1/2 ערד. טלפון 0548496207. דוא"ל: [email protected]

    יושב ראש האגודה: הרב אליהו סולוביצ'יק: רחוב לופיאן 9 ירושלים 97422. טלפון: 052-3370575 – פקס: 153-2-5862848 – דוא"ל: [email protected]

  • חבר האגודה: הרב יהודה לנדי, טלפון: 054-4743142 דוא"ל: [email protected]
  • חבר האגודה: הרב יצחק רוזנבלום, טלפון: 052-7632205 דוא"ל: [email protected]
  • Rabbi Myran M Ausch – 8 Deofe Road London N16 0EF ENGLAND  44 (20) 7241-1144[email protected]

* * *

לסיוע לעמותה לקדם את מטרותיה:

  • שליחת המחאה לכתובת העמותה: "מטמוני ארץ" רחוב לופיאן 9 ירושלים 97422
  • שליחת המחאה לכתובת העמותה: "מטמוני ארץ" רחוב נקר 1/2 ערד.