ארכיון הקטגוריה: קשר והצטרפות

קריאה להצטרפות

עמוד זה נועד לאנשי תורה רציניים, אכפתיים, בעלי מודעות חינוכית,

ועם זמן ויכולת לתרום מזמנם ומהונם לפרויקטים חינוכיים

* * *

 • אנשי חינוך מדברים על אחוזים ניכרים של תלמידים היושבים בכתות ואינם מחוברים למה שקורה, כי הלימוד הפאסיבי אינו מחבר אותם.
 • אנשי רוח מבכים את הדלות במושגים יהודים בכלל ותורניים בפרט, אצל תלמידים ומתבגרים. ושכיח הוא לראות אנשי תורה עם חסר גדול במושגים בסיסיים ביהדות.
 • אין היום מי שלא מודע לאחוז הגבוה של נושרים במוסדות החינוך התורני. מעט יותר מודעים למשברים הסמויים והפאסיביים, בתוך תוכם של הישיבות הגבוהות.
 • רבנים ומנהיגים מדברים על הצורך להרחיב את המטען היהודי תורני, אשר עמו ייצא בוגר ישיבה, לעולם העשיה החולין. הגישה הצרה בתפיסת היהדות השכיחה בימינו, אינו מספקת את האדם כאשר הוא נפתח לעולמות חדשים של ערכים ותפיסות חברתיות שונות ומשונות.
 • החברה תורנית עוברת שינויים. אפשר להבחין בזרמים חזקים הפועלים על החברה, ביניהם לימודי מקצועות חול, השתלבות בחיים האזרחיים במדינה כמו צה"ל ושרותים אזרחיים, תעשיית הבידור ושעות הפנאי, ועוד. זרמים אלו נוגשים בחיי הרוח של אנשי התורה, הם דוחקים את שמירת התורה לקיום יבש של מצוות, כאשר חיי הרגש והרוח מצמצמים לבית הכנסת ובית המדרש.

 ובת קול בוקעת לה כל יום מבתי המדרש: "מי בכם ויעל לחזק את החינוך התורני, לבססו, להעמיקו ולהרחיבו על פני כל חלקי הנפש ומותאם לכלל התלמידים לגווניהם ואופיים השונים"

 • 'מטמוני ארץ' פועלת להטמיע ידע היסטורי, ארכיאולוגי, הכרת הארץ, הכרת ארץ בבל, והווי החיים הקדום לתוך מערכת החינוך התורנית, על מנת להעמיק את זיקת התלמידים לתורה ולחכמיה ולהרחיבה לכלל חלקי הנפש.
 • 'מטמוני ארץ' שואפת להפיח חיות בלימוד התורה על ידי הבנת הקשרם להווי החיים הקדום.
 • מטמוני ארץ שואפת שבוגרי מערכת החינוך יסתובבו בתחושת מלאות ושובע בסוגיות היסטוריות.
 • מטמוני ארץ שואפת שבוגרי מערכת החינוך יהיה להם דעה בכל מה שקשור למדעי הרוח בכלל.
 • מטמוני ארץ שואפת שבוגרי מערכת החינוך יידעו תנ"ך מתוך הכרת הארץ.
 • מטמוני ארץ שואפת שבוגרי מערכת החינוך יחושו את קיום הצדק והמשפט בדיני התורה שבעל פה.
 • מטמוני ארץ שואפת שבוגרי מערכת החינוך יהיו נטועים בעושר יהודי תורני כאשר הם חוו אותה בכל חלקי נפשם.

כדי לממש את השאיפות הללו פועלת מטמוני ארץ להקמת מרכזי למידה, מוזיאונים תלמודיים, סיורים ארכיאולוגיים, טיולים להכרת הארץ, עריכת ספרי לימוד, עריכת חומר לימודים על הגיאוגרפיה של התנ"ך, והכשרת מומחים להכרת ההווי החיים הקדום ועוד.

 אם בעל נפש אתה ומשומעי הבת קול נמנית ובידך רצון וכוח לעשייה, או בעל אמצעים לחיזוק פעולתם של אחרים

אנא צור קשר ויחד נעשה ונצליח בעזהי"ת.

יצירת קשר

ניתן ליצור קשר כלהלן:

 • יושב ראש האגודה: הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ: רחוב שיזף 5 ערד. טלפון 0548496207. דוא"ל: [email protected],com.

  יושב ראש האגודה: הרב אליהו סולוביצ'יק: רחוב לופיאן 9 ירושלים 97422. טלפון: 052-3370575 – פקס: 153-2-5862848 – דוא"ל: [email protected]

 • חבר האגודה: הרב יהודה לנדי, טלפון: 054-4743142 דוא"ל: [email protected]
 • חבר האגודה: הרב יצחק רוזנבלום, טלפון: 052-7632205 דוא"ל: [email protected]
 • Rabbi Myran M Ausch – 8 Deofe Road London N16 0EF ENGLAND  44 (20) 7241-1144[email protected]

* * *

לסיוע לעמותה לקדם את מטרותיה:

 • שליחת המחאה לכתובת העמותה: "מטמוני ארץ" רחוב לופיאן 9 ירושלים 97422