ארכיון הקטגוריה: תעודת האגודה

עדכוני סיכום שנת תשע"ב

במבט של שנת פעילות מסתבר שעברנו הרבה.

 

שילוב הארכאולוגיה במערכת החינוך.

אנו עדיין מאד רחוקים אבל בכל זאת:

 1.  פורסם בעיתונות על אימוץ, שחזור אתר ארכיאולוגיה בקריית ספר.
  פנינו ליו"ר המועצה הרב גוטרמן, לאפשר לנו להכשיר מדריכים ומדריכות להדרכה באתר.
  הדרכה, שתשלב את הארכאולוגיה בתורה, ותטמיע בנוער היבטים היסטוריים וארכאולוגים בתפיסה הדתית שלהם.
 2.  באגף לחינוך שאינו רשמי, פתחו 'מנהלת טיולים' שבין השאר מכשירה רכזי טיולים בכל בתי הספר ותת"ים
  אנו פועלים מול אנשים טובים ומבינים, כך שאנשי מטמוני ארץ, יתנו הרצאות בימי העיון לרכזים, על ניצול אתרים ארכאולוגיים לצרכי לימוד התורה.
 3. בסמינרים לבנות, יש מסלול בשם 'הכרת הארץ' בה לומדים לקבלת תורה 'מדריך טיולים' מטעם משרד החינוך.
  אנו פועלים להכניס לתוך תכנית הקורס, היכרות עם אתרים ארכאולוגיים, באוריינטציה תורנית. במסגרת זו, פנינו ל'קרן קרב' על מנת לבנות יחד תכנית לימודים שיוכר מטעמם, ויזכה בתקציבים שלהם. בינתיים נראה שלא התלהבו.
 4. בשכונת רמות ב' בירושלים, אנו מקווים לקבל מגרש באתר עתיקות על מנת לבנות שם מרכז לתורה וארכאולוגיה
  אנו עומדים בשלב של הסכמות מקיר לקיר, וחסר את פוש לאנשי העירייה שיאיצו את הדברים.
  ומכאן קריאה לכל מי שהרחבת תחומי הלמידה התורניים, חשובה לו שיבדוק האם יש בידו לסייע באחד מהנושאים הללו, לפנות, לדחוף, לגייס אנשים בעלי יכולת מימון.

תחום נוסף שמטמוני ארץ, עסקה לאחרונה, הוא בנקאות יהודית

אנו בוחנים אפשרות להקמת בנק תורני הפועל מתוך אוריינטציה התורנית לפיה כסף מיותר מיועד לעזור לנזקק בלא נשך ותרבית.

לשם כך, פתחנו קבוצה לבנקאות יהודית" שקיימה דיונים במשך כחודשיים, לבחינת הקמה של בנק תורני.

 • היו לנו דיונים מרתקים בתחום! וניתן להצטרף לקבוצה בלינק הבא:
 • הקבוצה הנפיקה מסמך למפקח על הבנקים מר דודו זקן, על מנת להקים וועדה שתבחן אפשרות להפיכת הגמחים הגדולים – לבנקים שיפעלו על פי כללים הלכתיים, וברוח ההלכה של 'לאחיך לא תשיך'. המפקח על הבנקים, אישר קבלת המסמך, ומתכוון להזמין את אנשי הקבוצה לפגישת עבודה.במקביל פנינו לחה"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים על מנת לקיים אצלו פגישת עבודה שיוזמנו אליו ראש הגמח"ים כך שנוכל להציג דעה אחידה לתועלת הציבור בעניין זה.בנוסף לזאת, כינסה 'מטמוני ארץ' מפגש מיוחד בחסות 'מערכת עיתון משפחה' בה השתתפו קבוצה של צעירים תלמידי חכמים בעלי כישורים מישיבות פוניבז', ויזניץ, חברון, סלונים ומהרי"ל – בחורים שגילו עניין בהכרת רמת המקרו של הכלכלה המודרנית מתוך אוריינטציה הלכתית-תורנית.והיה אם תקום ועדה שתבחן את הפיכתם של הגמ"חים לבנקים, נשלב קבוצה זו בדיוניה, ונממן להם קורסים מזורזים בהכרת תורות הכלכלה.